Chinni Live

        యడ్లవారి గ్రూపు క్రిస్మస్ఆరాధన అంతర్వేది  22-12-14  at 7 pm LIVESTREAMING ............
 Weddings,brithdays,Meetings All Programs  Live streaming plg cot; M.chinni +919491885653, +919177875653 chinnimedidi@gmail.com

వివాహాది శుబకార్యక్రమము లకు బర్తడే oగ్సన్లకు మిటింగ్స్ మరియు చర్చ్  కార్యక్రమములు దేశ విదేసములకు.Live streaming..............                            

 

.                                                                                                             
 

 

Copyright 2012 @ chinnilive.com | Developed by effy